Metsänparannus- ja maanrakennustyöt

Karkkilan Koneura tekee metsänparannus- ja maanrakennustyöt avaimet käteen periaatteella. Teemme laikutusta, ojitusta, kantojen nostoa ja varastointia sekä metsäautoteiden tekoa. Suoritamme myös energiapuun korjuuta, ensiharvennusta, peltojen reunojen raivausta, metsäteiden ja sähkölinjojen pohjien raivausta, sekä tonttien kuorintaa ja muotoilua.

Teemme myös raskaskaluston, lähinnä metsäkoneiden, lavettikuljetuksia.

» Yhteystiedot